Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
adwen
adwen
Położono mi na barki wielki ciężar
Powiedziano mi, że żyję tylko raz
I jedyne mam zadanie w tej podróży
Jak najdalej zanieść ten mój głaz
Zapewniono, że są w dali złote góry
Tylko wcześniej będzie jeszcze trochę chmur
By je przebić jest, wiadomo, metod wiele
A najprostsza z nich, to bić głową w mur
Otworzono drzwi do lasu, jak się zdaje
Powiedziano mi,  że to jest właśnie świat
I że trochę piachu w oczy nie zaszkodzi
Bo tak tylko docenicie blask
No i idę z tym brzemieniem ku Golgocie
Co ja pieprzę, idę przecież w jasną dal
Tylko czemu staczam się bez przerwy na dno
Tylko czemu, kurwa, rządzi mną ten głaz
— Defekt Muzgó
Reposted fromscandal scandal viapunx-oi punx-oi
adwen
2194 43df
Reposted frombigevilgrin00 bigevilgrin00 viapunx-oi punx-oi
adwen
3069 bf5e 500
"Szturm Chujem na Sierociniec" to ballada.
Reposted fromskurwialstwa skurwialstwa viapunx-oi punx-oi
adwen
adwen
adwen
1123 5240 500
Reposted fromamanecer amanecer viajointskurwysyn jointskurwysyn
adwen
2481 b51c
Reposted fromkonwalia konwalia viajointskurwysyn jointskurwysyn
1381 3977 500
Reposted frompkmntower pkmntower viajointskurwysyn jointskurwysyn
adwen
2619 dbf0
Reposted fromflesz flesz viajointskurwysyn jointskurwysyn
adwen
2841 48d6
Reposted fromflesz flesz viajointskurwysyn jointskurwysyn
4593 5c45
adwen
adwen
1346 8f77
Reposted fromfatique fatique viajointskurwysyn jointskurwysyn
adwen
2313 61aa
Reposted fromjelonek jelonek viajointskurwysyn jointskurwysyn
adwen
- Rano jeszcze ciągle mnie potrzebujesz? - zapytała.
- Bardzo. Bardziej niż wczoraj.
- Po raz pierwszy ktoś mnie tak potrzebuje. Czuję to wyraźnie. Że ktoś mnie potrzebuje. Pierwszy raz poczułam coś takiego.
- Nikt cię do tej pory nie potrzebował?
- Nie tak jak ty.
— Haruki Murakami, "Tańcz, tańcz, tańcz"
Reposted fromskrzacik skrzacik viajointskurwysyn jointskurwysyn
5250 d631
Reposted fromwestwood westwood viajointskurwysyn jointskurwysyn
adwen

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl